Gebed – الصلاة

De salat of salah (Arabisch: الصّلاة, as-salah) is het rituele gebed binnen de islam.

Het is een van de vijf zuilen van de islam en dus verplicht (fard).

Moslims zijn verplicht vijf keer per dag de salat te verrichten, volgens een Hadith door God aan Mohammed – ﷺ vrede zij met hem – gegeven tijdens de Nachtreis.

De Koran schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende ayaat. Daarnaast wordt de salat 21 keer genoemd in combinatie met de zakat.

Gebedstijden:
Voor de salat zijn vaste tijdvakken vastgesteld, gebaseerd op de positie van de zon (zonsopgang, hoogste punt en dergelijke).

De Koran spreekt in soera De Vrouwen 103 over een niet nader gespecificeerd naar tijd bepaald voorschrift. Hierdoor variëren de gebedstijden per plaats.

Vanaf de minaret bij de moskee roept de muezzin op tot het gebed met de woorden: حي على الصلاة  haja ala-salah wat Arabisch is; kom tot het gebed. Hij spreekt bij deze oproep (azan) ook de Shahada uit.

De namen van de vijf dagelijkse gebeden (en tevens van de tijdstippen) zijn: (Zie hiernaast de gebedstijden Gouda)

  1. Fadjr (dageraad)
  2. Dhohr (middag, net na het hoogste punt van de zon)
  3. Asr (namiddag)
  4. Maghrib (zonsondergang of avond)
  5. Isha (nacht)
Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Bedekken van de geslachtsorganen

In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Reinheid
Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

WODOE- الوضوء

Vóór elke Gebed-salat- moet een moslim zich ritueel wassen (klein wassing), dit heet woedoe.

Hoe kan ik de Woedoe doen voor mijn gebed?

De kleine wassing van een moslim wordt ongeldig gemaakt door het volgende:

  1. Ontlasting of urine.
  2. Windjes.
  3. Na een ‘stilstand van de mentale activiteit’ door gekte, bewusteloosheid, bedwelming of een diepe slaap waarbij hij niet voelt wat er uit zijn natuurlijke openingen vrijkomt. Een lichte slaap waarbij er geen sprake is van ‘stilstand van de mentale activiteit’ maakt de wassing niet ongeldig.
  4. Het aanraken van het geslachtsdeel, het maakt hierbij niet uit of het een eigen geslachtsdeel is of van een ander.
  5. Het eten van kamelenvlees.

Het eten van de maag, lever, vet, nieren of darmen van een kameel maakt de wassing ongeldig, omdat het te vergelijken is met het vlees van een kameel.

Echter het drinken van kamelenmelk maakt de wassing niet ongeldig.

HET GEBED VERRICHTEN

Groep of alleen:

Het gebed kan alleen of in een groep gedaan worden. Als men in een groep de salat verricht, treedt één persoon op als imam, dat wil zeggen “hij die leidt, voorgaat”. Het gebed start met de iqamah die zo mogelijk door een tweede persoon verricht wordt. De groep volgt dan de handelingen van de imam. De groep mag hem of haar niet voor zijn in de handelingen, tegelijkertijd mag in sommige gevallen wel.

Op vrijdag zijn alle mannelijke moslims verplicht het middaggebed (salat al-djumoa) in de (vrijdag-)moskee te doen. Ook op feestdagen (Eid-al Fitr en Eid-al Adha) is het gebruikelijk speciale salats te verrichten, meestal in zeer grote groepen.

Elk gebed bestaat uit een aantal eenheden (Rakaat meervoud Rakaa ركعة). Hieronder staat het verplicht aantal Rakaat vermeld. Het is Soennah (naar het voorbeeld van de profeet Mohammed Sallalahu ‘alaihi wasalam) om buiten dit verplichte gedeelte nog een aantal extra Rakaat te verrichten.

Ook dient tijdens het gebed een aantal Rakaat hardop te worden gezegd en een aantal zachtop (in jezelf). Dit geldt voor de koranverzen die worden opgezegd tijdens het gebed.

Dus wanneer het hardop moet zeg je de verzen hardop en wanneer het zachtop moet dan zeg je de verzen in jezelf.

Hieronder staat aangeven hoeveel Rakaat ieder gebed heeft en of deze hard- of zachtop gezegd moeten worden. zie tabel