Discriminatie, Polarisatie en Veiligheid

afsluiting van een reeks themabijeenkomsten bij stichting Al Houda een debat over de thema’s discriminatie, polarisatie en veiligheid.
Burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter (Noord) Erna Berends reageren op de uitkomsten.